سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مدرسه هنر

 

svr

 

 

بسیار مفید خواهد بود که کودک شما بتواند الگوهایی از وقایع زندگی، اعم از الگوهای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و نیز الگوهای طراحی و راهبردی، استنتاج و ترسیم کند.
شما می‌توانید با استفاده از پازل‌های ساده، از سن پایین این عادت فکر کردن را در کودک تقویت کنید. از کودک خود بخواهید روی یک تکه کاغذ نقاشی بکشد و سپس از او بخواهید آن را به کمترین تعداد، یعنی دو قسمت ببرد و مجددا با استفاده از آن دو قسمت تصویر اصلی را بسازد، و بعد آن را به بیشترین تعداد ببرد و همین کار را انجام دهد.
به تدریج که کودک‌تان بزرگ‌تر می‌شود می‌توانید نقاشی‌های مفصل‌تری بکشید و مانند یک پازل پیچیده آن را به قطعات بیشتری تقسیم کنید.
شما می‌توانید با خواستن از کودک‌تان که صورت‌های شاد و صورت‌های غمگین بکشد به او کمک کنید تا با احساس‌های خود ارتباط برقرار کند و احساس‌های دیگران را بشناسد.
عکس‌های افراد مختلفی را که می‌شناسد به او نشان دهید و از او بخواهید احساس افراد داخل عکس را بیان کند. این کار به کودک شما کمک می‌کند تا نه تنها احساس‌های مختلف را بشناسد، بلکه با دیگران همدلی کند و ارتباط نزدیک‌تری با آنها برقرار سازد
.
بعدا می‌توانید او را با روزنامه‌ها مختلف آشنا کنید. بعضی از بچه‌ها حتی در بین هجده ماهگی به تماشای مجله‌های رنگی علاقه دارند و نام اشیایی را در آنها می‌گویند و به چیزهایی که نام آنها گفته می‌شود اشاره می‌کنند.
در سنین بالاتر می‌توان چهره‌ها را به آنها نشان داد و سوال‌هایی مانند فکر می‌کنی آن شخص چه احساسی دارد؟ یا چهره او چه احساسی را نشان می‌دهد؟ از آنها پرسید.
آنگاه می‌توان درباره اینکه چطور می‌توان با آنها همدردی کرد و یا آنها را آرام کرد، صحبت کرد. وقتی کودک‌تان کمی بزرگ‌تر شد می‌توانید آدمک‌هایی بکشید و از او بپرسید وضعیت‌های مختلف آنها از نظر احساسی چه مفهومی دارد.
بعدا از کودک خود بخواهید آدمک‌هایی بکشد و احساس‌های مختلف آنها را نشان دهد. از نقاشی برای گسترش دید کودک خود از جهان نیز می‌توانید استفاده کنید. یک فکر خیلی ساده این است که وقتی آب از دست‌تان می‌ریزد چه اتفاقی می‌افتد شما و کودکتان می‌توانید یک نقاشی بکشید که در آن یک ظرف آب واژگون شده و آب آن روی کف اتاق ریخته و یک حوضچه کوچک ساخته است. یا از لبه میز به صورت قطره‌ها و ترشح‌های درشت روی کف اتاق می‌ریزد.
این نوع تمرین‌ها حافظه کودک شما را تقویت می‌کند و ادراک‌های او را از دنیای اطراف عمق می‌بخشد. هر وقت که مشغول گفتن یا نوشتن داستان هستید یا زمانی که کودک‌تان آنقدر بزرگ شده است که این کارها را خودش انجام دهد، همیشه از او بپرسید که آیا می‌توان قسمتی از داستان را به تصویر کشید. ابتدا به او کمک کنید و بعدا از او بخواهید تصویری بکشد تا آنچه را در مخیله خود دارد تجسم کند و آن را با تصاویر نشان دهد، نه فقط با کلمات، حتی در حین گفتگو می‌توانید موضوع تصاویر ذهنی را مطرح کنید و او را وادار کنید تصویر ذهنی خود را با کلام و نه فقط با نقاشی بیان کند.

 

مدرسه راهنمایی پسرانه شبانه روزی گلستان باغبادران استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش باغبادران

 

 

 

 


نوشته شده در چهارشنبه 91/7/12ساعت 8:57 عصر توسط دبیر هنر نظرات ( ) |

moamad

قرینه سازی با نام مبارک پیامبر خدا(ص) حضرت محمد(ص) کاری از دانش آموزان مدرسه گلستان باغبادران

نقاشی کودک نوعی بازی است. در تمام دوره کودکی تا مرزهای نوجوانی، اکثر کودکان بطور منظم به مجموعه ای از فعالیت های ترسیمی می پردازند و بدین ترتیب روابط متعددی با واقعیتها برقرار می سازند.

کودکان با استفاده از شیوه های مختلف، تصور خود را از جهان به نوعی ترسیم می کنند. با این فعالیت، همانند دیگر فعالیتهای لهوی، لذت بخش، اکتشافی و تجربه آنچه ممکن است همراه هستند. نقاشی، بازی، طنز و هنر به یک خانواده رفتاری تعلق دارند. بدیهی است که این فعالیتها ابزارهایی را بکار می بندند که دیگر فعالیتها بکار بسته می شوند و به این دلیل به منزله انعکاس مجموعه ساخت هایی هستند که کودک در دسترس خود دارد. اما در هر حال این فعالیتها در چهارراه جهانی برونی(واقعیت برونی) و جهان درونی(واقعیت درونی) قرار دارند و زمینه را برای بیان تعارضها یا تضادهای بین این دو دسته واقعیت فراهم می سازند.

مبانی نقاشی کودک:

 

از حدود پایان نخستین سال زندگی، بسیاری از کودکان فعالیتی که می توان آنرا ترسیم یا دقیقتر بگوییم "نگاره گری" نامید از خود نشان می دهند. در فرهنگ متداول جهان کنونی، ابزار این نگاره گری غالباً یک مداد یا قلم است اما ممکن است کودک از انگشت، اسفنج، یک تکه گچ، یک تکه زغال، یک تیره چوب یا هر شی دیگر نیز استفاده کنند.

هر چند این نگاره گری یا ترسیم ترجیحاً بر صفحه ای از کاغذ نقش می بندد، اما ممکن است صفحات کتاب یا سطوح دیگر از قبیل لوازم خانه، دیوارها، پارچه ها،  و ... صحنه عمل باشند و تعارضهای بسیاری با بزرگسالان بوجود آورند. غالباً تولید لکه ها، مقدم بر تولید این خطوط یا نگاره ها است.بدین ترتیب، در مبنای ترسیم و حتی قبل از نخستین خط خطی کردنها و پدیدآوری خطوطی که ظاهراً واحد معنایی نیستند، مجموعه پیچیده ای از رفتارهای حرکتی، توحید یافتگی های ادراکی و کاربرد اطلاعاتی که از این آثار دوام دار و مشاهده شدنی به منزله تداوم بدن حاصل می شوند قرار دارد.

بعضی از مولفان به بررسی شباهتها و تفاوتهای بین فعالیت "پیش ترسیمی" و "صورت سازیهای" کودک پرداخته اند. اصواتی که کودک تولید می کند زودگذرند اما بعنوان وسیله ارتباط جزیی سازماندهی می شوند. بعکس، نگاره ها بلااثرند و دارای معانی تمایز یافته ای نیستند اما معرف "مضاعف سازی" بدنی ارادی هستند.

به عبارت دیگر، این نگاره ها در شمار آثاری قلمداد می شوند که از عمل منجر به تولید آنها، جدا می شوند. این نگاره گریهای عمدی یا ارادی، از دومین سال زندگی به منزله ترسیم خطوط در هم بر هم اند و به تدریج به یک مهار کردن حرکتی - ادراکی رکاب می دهند. یعنی پس از مرحله ای که کودک از دست خود تبعیت می کند در مرحله بعدی چشم به هدایت دست می پردازد. به نظر اکثر مولفان در جریان سومین سال زندگی است که نخستین نگاره های تقلیدی ظهور می کنند و دوران خط خطی کردن پشت سر گذاشته می شود.

مراحل تحول نقاشی:

در بین فعالیتهای کودک، نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تاثیر می پذیرد و به همین دلیل به مقیاسی وسیع در تشخیص روانی و روان درمانگری به کار گرفته می شود.

مولفان متعددی مشاهدات بسیار گوناگون خود را درباره مراحل تحول نقاشی کودکان بصورت خصیصه های اجمالی در مرحله های پی در پی بیان کرده اند و می توان به اتکای مطالعات پیشرفته ای که از دهه 1950 تا دهه 1980 در این باره بعمل آمده اند خط تحول نقاشی را اجمالاً بدست داد:

    قبل از دوسالگی می توان به جود نگاره هایی ناشی از فعالیتهای حرکتی، بدون مهارگری دیداری اشاره کرد. یعنی فعالیتی که بسیار کم سازمان یافته است. این مرحله، مرحله خط خطی کردن است، مرحله ای که در شامپانزه ها نیز مشاهده می شود.

     از 2 تا 3 سالگی، تقلید از موقعیت ها(نوشتن) همراه با چند عنصر تجسمی(گردی به منزله توپ) و اجرای دستورالعمل(نگاره هایی که کم و بیش برحسب یک الگو دارای جهت اند)، سیمای مرحله جدید را تشکیل می دهند. این مرحله به منزله مرحله آغاز حرکت ترسیمی به معنای واقعی کلمه است.

    از 3 تا 5 سالگی، قصد یک شکل پردازی آشکار همراه با تدارک یک نحوه بیان ترسیمی به چشم می خورد. کودک در این مرحله تا حدی به الگو توجه می کند، اما غالباً طرحی اجمالی و قالبی را جانشنی آن می سازد.

    از 5 تا 9 سالگی، شاهد مرحله نسخه برداری یا باز پدیدآوری از شکلهای هندسی(به ترتیب از دایره، مربع، مثلث، لوزی تا شکلهای پیچیده تر) هستیم. یادگیری خط، تولید نقاشی هایی که عناصر مختلف تجسم در آنها متمایز گردیده اند، همراه با ترکیب طرح های پایه با جزییات بیش از پیش دقیق ترند و در وسط صفحه بیشتر تمرکز می یابند.

     از 9 سالگی تا 13 سالگی، رها کردن اجمال گری به سود واقع نگری دیداری تری به شدت قراردادی است و در بسیاری از کودکان از لحاظ تحلیل الگو و تجسم آن رضایت بخش نیست، پایان فرآیند ترسیمی را مشخص می کند.

مسئله تحول نگاره های ترسیمی، موجبات پژوهش های آنچنان متعددی را به وجود آورده که غیرممکن است بتوان در یک مقدمه به آنها اشاره کرد. برای اطلاع از گستره باید لااقل به آثار ناویل 1951، لونفلد1952، ویدلوشه 1965، هریس 1973، استرتیت 1976 و بسیاری دیگر مراجعه کرد.

نقاشی به منزله تست هوش:

می دانیم که وقتی یک ورق کاغذ و یک مداد در اختیار کودکی در سنین پایین قرار دهیم به کشیدن چیزهای مختلفی دست می زند و به خصوص پیش از آن که به نقاشی اشیاء بپردازد دوست دارد که "آدمکهایی" بکشد.

اما او یک آدمک را آنطور که می بیند نمی ک-شد، به هیچ وجه قادر به چنین کاری نیست، بلکه به گونه ای که آنها را درک می کند یا دقیقتر بگوییم، به گونه ای که خود را درک می کند به نقاشی آنها می پردازد و این امر بستگی به درجه "رشد و رسیدگی" روانی - حرکتی او دارد.

پس بدین ترتیب مفهومی که کودک از آغاز از "طرح بدنی" خود دارد تعیین کننده شکل بندی آدمک در هر سن خواهد بود. از اینجا است که توانسته اند وسیله ای برای ارزشیابی هوش استنتاج کنند:

بعنوان مثال، تست گویناف معروف به تست آدمک، طراز عقلی آزمودنی را برحسب کامل بودن، وجود تعادل کلی و غنای جزییات آدمک ترسیم شده تعیین می کند.

همچنین تست فه یا تستی که دستور العمل آن این است که "خانمی را بکش که داره در زیر بارون گردش می کنه" و مستلزم ایجاد توحید پیشرفته تر عناصر مختلف نقاشی است نیز امکان اندازه گیری طراز هوش را فراهم سازد. براساس نقاشی آزاد(که نشان دهنده اشخاص یا هر چیز دیگر است) نیز می توان، علاوه بر تعیین طراز هوش، به ارزشیابی نحوه ادراک خاص فرد پرداخت. مثلاً کینکفلا دو نوع کودک را در مقابل هم قرار داده و برحسب تفاوت جنبه صوری نقاشی، آنها را حسی و تعقلی نامیده است:

در کودک حسی، طراز اجرای نقاشی کاملاً دقیق نیست اما جزییات آن از راه یک پویایی آشکار به یکدیگر ربط داده شده اند.

در کودک تعقلی به عکس، طرز اجرای نقاشی بسیار دقیق است: هر موجود یا هر شی، با استحکام و انسجام و غالباً با قرینه سازی نقاشی شده است، اما هر یک از آنها مجزا و بی حرکت است و با بقیه ارتباطی ندارد.

نقاشی به منزله تست شخصیت:

نقاشی فقط دارای عناصر شکلی یا صوری نیست، در کنار شکل، محتوا قرار دار در این محتوا چیزی از تمامی شخصیت منعکس می گردد.

پس نقاشی ارتجالی یک کودک سوای طراز عقلی و نحوه ادراک او از واقعیت، نکات گوناگون دیگری را برای ما آشکار می سازد و مخصوصاً پرده از روی عواطف وی بر می دارد.

به نظر نمی رسد که گودیناف به هنگام تدارک تست آدمک خود، به امکان تاثیر تمایلات عاطفی بر نقاشی کودک توجه داشته است. معذلک او باید به این نکته توجه می کرد که در تعدادی از موارد مورد آزمایش، بین نتایج تست آدمک وی در تست های متداول هوش مانند تست بینه - سیمون یا مقیاس وکسلر برای کودکان مطابقت وجود ندارد. به عکس مک هوور در 1949 به اهمیت مسئله پی برده بود و در عین تغییر دادن تست آدمک از راه دستورالعمل نقاشی متوالی دو جنس مخالف، مسئله محتوا را نیز با احاطه فراوان مطرح ساخت. به همین دلیل است که نخستین کتاب وی درباره "فرافکنی شخصیت در نقاشی یک شکل انسانی" است. باک نیز با پیشنهاد تست خود به نام تست "خانه، درخت، شخص" به خوبی درک کرده است: اولی غیرکلامی و خلاق، که با تحقق تصویری دستورالعمل "خانه، درخت، شخص" بیان می شود و دومی کلامی و تفسیری، که از کودک تعریف، توصیف و تفسیر اشیا نقاشی شده و محیط آنها و نیز ارایه تداعی هایی درباره آنها خواسته می شود.

بوتوینه، در کتاب خود تحت عنوان "نقاشی های کودکان" موارد بسیار معقول و به جایی را درباره این موضوع خاطر نشان ساخته است. وی گفته است: "نقاشی کودک، جدا از هوش و طراز تحول ذهنی او، مبین چیز دیگری است که عبارتست از نوعی فرافکنی هستی خاص وی و هستی خاص دیگران یا بهتر بگوییم طریقه ای که هستی خود و دیگران را حس می کند".

در جای دیگر چنین می نویسد: "بررسی نقاشی های کودک، ما را به گونه ای اجتناب ناپذیر به قلب مسائلی که برای او مطرح می شوند، تاریخچه زندگی وی و موقعیت هایی که در آن زندگی می کند، رهنمون می گردد".

مدرسه راهنمایی شبانه روزی گلستان باغبادران استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش باغبادران

 


نوشته شده در سه شنبه 91/7/11ساعت 8:36 عصر توسط دبیر هنر نظرات ( ) |

saba

چاپ دستی کاری از دانش آموزان مدرسه گلستان

یک ورق مقوای نازک سفید که مقاومت کافی داشته باشد تهیه کنید. تصویرهایی را که می خواهید تکرار نمایید با مداد نازک روی این صفحه طرح کنید. درون شکل ها را با کارد کاغذبری و یا قیچی ببرید. به این ترتیب کلیشه ای با فرم های تو خالی پدید می آید. کلیشه مزبور را روی کاغذ سفید پونز کنید. (کاغذ باید قبلاً روی تخته ای ثابت شده باشد) با رنگ آمیزی درون فضای سفید نتیجه کار اثری است که در تصویر زیر مشاهده می کنید.

چاپ دستی را می توان با پاشیدن رنگ هم رنگ آمیزی نمود. برای این کار یک مسواک کهنه را در رنگ گواش رقیق فرو کنید. مسواک را در دست بگیرید و با دست دیگر چوب نازکی را به کلیشه تکیه دهید. مسواک را به لبه چوب بمالید. با این عمل قطرات رنگ روی کلیشه پخش می شود. برای اینکه شکلها کاملاً رنگ بگیرند این عمل را چندین بار تکرار نمایید. در این شیوه برای آنکه رنگها با هم آمیخته نشوند پس از پایان رنگ آمیزی هر شکل روی آن را با یک تکه کاغذ بپوشانید. اگر شیوه رنگ پاشی با مسواک را خوب یاد بگیریدمی توانید با کم و زیاد کردن مقدار رنگی که روی شکلها می پاشید حجم و سایه روشن شکل را هم مجسم سازید. اگر چند رنگ را روی یک شکل بپاشید رنگهای ترکیبی جالبی پدید خواهند آمد. به طور مثال اگر دو رنگ متضاد مثلاً سبز و قرمز را روی یک شکل بپاشید، نقطه های رنگین در کنار هم تأثیر چشمگیری خواهند داشت. به غیر از مسواک از رنگ پاش های دیگر نظیر اسپری های رنگ و نیز فوتک رنگ که بافتی مشابه بافت روش مسواک دارد و یا ایر براش که نوعی پمپ رنگ پاش در ابعاد کوچک می باشد، می توان استفاده کرد. در چاپ رنگی باید نکات زیر را رعایت نمود:

رنگ را در ظرفی با آب مخلوط نمایید. غلظت این مایع باید متعادل باشد. مسواک نباید بیش از حد از مایع رنگین انباشته باشد چون در این صورت قطرات درشت رنگ روی کار خواهد چکید. مسواک را با ملایمت و با حرکت یکنواخت به لبه تخته بکشید. پیش از آنکه رنگ خشک شود رنگ دیگری روی آن نپاشید. پس از پایان رنگ آمیزی کلیشه را به آرامی از روی ورقه ای که شکل ها بر روی آن چاپ شده است بردارید.

چاپ دستی را روی پارچه و گونی هم می توان انجام داد. برای رنگ آمیزی روی پارچه، رنگهای مخصوصی وجود دارد که ثابت می ماند و قابل شست و شو هم هست ولی با رنگ گواش غلیظ هم می توان نقوش را روی پارچه چاپ نمود. پارچه زبر و انواع پارچه هایی که الیاف درشت دارند برای این کار مناسب ترند. اگر پارچه ای که انتخاب می کنید از جنس گونی باشد قبلاً سطح آن را سفید کنید و سپس نقوش را روی آن چاپ بزنید. برای چاپ روی گونی و پارچه، قلم مو و بالشتک به کار ببرید.

کلاژ یا وصله گری ( چسباندن مواد و اشیاء در نقاشی )

ساختن یک اثر هنری به وسیله اشیا و مواد، عملی لذت بخش و در عین حال آسان است. این روش توسط ژرژ براک نقاش فرانسوی قرن بیستم معمول گشت. در این روش به عوض رنگ و قلم مو از کاغذهای رنگی، یا کاغذ روزنامه، پارچه و مواد دیگر، که به شکلهای مختلف بریده شده اند و یک چسب استفاده می کنیم. تأثیری که کاغذ رنگی در چشم ایجاد می کند با تأثیری که رنگی که با قلم مو روی بوم گذارده می شود تفاوت دارد. در این روش به ترکیب رنگ نیازی نیست بلکه انتخاب رنگ ها و چگونگی همجوار نمودن آنها اهمیت دارد. به عبارت دیگر کمپوزیسیون مناسبی از ترکیب اشیاء و رنگ آنها را در میان موضوعی خاص ایجاد می کند. با کاغذ کشی، کاغذ های شفاف و انواع زرورقهای رنگی تمرینهای جالبی می توان انجام داد، به دلیل شفاف بودن این کاغذها، رنگ کاغذ زیر از پشت کاغذی که روی آن چسبانده می شود دیده می شود و تولید نیم رنگهایی می کند که با کاغذهای معمولی نمی توان به دست آورد.

 

 منبع سایت هنر20
م.عامری

مدرسه راهنمایی شبانه روزی گلستان باغبادران استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش باغبادران


نوشته شده در سه شنبه 91/7/11ساعت 8:16 عصر توسط دبیر هنر نظرات ( ) |

saed1

قرینه سازی با نام مبارک رسول خدا(ص)

و اللهم صل علی محمد و آل محمد

کاری از دانش آموزان مدرسه راهنمایی

 شبانه روزی گلستان باغبادران استان اصفهان


نوشته شده در دوشنبه 91/7/3ساعت 9:15 عصر توسط دبیر هنر نظرات ( ) |

امیر خانی


غلامحسین امیرخانی (1318 تکیه ناوه در طالقان) فرزند رستم، از هنرمندان و خوشنویسان معاصر ایران است. او پس از به پایان بردن دوره ابتدایی، مدتی در بازار به کار آزاد پرداخت، سپس به آموختن هنر خوشنویسی روی آورد و با ممارست فراوان در زمینه این هنر سرآمد شد. او در نگارش خط نستعلیق از ریز و درشت دستی قوی و مهارتی مثال زدنی و فوق العاده دارد. بسیاری او را برترین نستعلیق نویس حال حاضر میدانند.

امیرخانی از سال 1340 در اداره کل هنرهای زیبا در وزارت فرهنگ و هنر سابق (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز) به سمت خطاط استخدام شد. از مشاغل دیگر وی می‌توان به مدیریت و ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، مدیریت فرهنگسرای ارسباران (هنر) و ریاست شورای عالی خانه هنرمندان ایران[1] اشاره کرد. امیرخانی در انجمن خوشنویسان ایران به کار تعلیم خط به خوشنویسان و اساتید دیگر مشغول است.

از ایشان به جهت خدمات ارزشمند فرهنگی و هنری قدردانی شده وتحت عنوان پیشکسوت خط نستعلیق از جمله چهره‌های ماندگار شناخته شده‌است.[2]

غلامحسین امیرخانی در خط نستعلیق شاگرد استادانی چون سیدحسین میرخانی و سیدحسن میرخانی بود. علاوه بر آن وی از خط استادان قدیمی مانند میرعمادالحسنی، میرزای کلهر، عمادالکتاب، علی اکبر کاوه و چند تن دیگر مشق کرد.

امیرخانی در نستعلیق نویسی شیوه‌ای خاص دارد که مورد اقبال بسیاری از اساتید خوشنویسی است. بسیاری از خوشنویسان صاحب نام معاصر شاگرد غلامحسین امیرخانی هستند و اغلب خوشنویسان معاصر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خط او مشق کرده‌اند.

غلامحسین امیرخانی دهها نمایشگاه انفرادی و گروهی در خارج و داخل کشور داشته‌است. از جمله نمایشگاههایی در انگلستان، فرانسه، پاکستان و سوریه[3]

در سال 1390 از کتاب نقد زندگی و آثار استاد امیرخانی رونمایی شد و در این نشست استاد محمد علی معلم دامغانی، رییس فرهنگستان هنر، استاد غلامحسین امیرخانی،استاد کرمعلی شیرازی، هنرمند گرامی کاوه تیموری، مؤلف این کتاب و استاد جمشید یاری شیرمرد، دبیر نشست به سخنرانی پرداختند.

مدرسه راهنمایی شبانه روزی گلستان باغبادران

 


نوشته شده در سه شنبه 91/6/7ساعت 10:50 عصر توسط دبیر هنر نظرات ( ) |

هنر2

هنر، کاردستی نیست
بلکه انتقال احساسی است که هنرمند تجربه کرده است.
تولستوی
سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان
اداره آموزش و پرورش باغبادران
مدرسه راهنمایی شبانه روزی نمونه دولتی گلستان باغبادران

نوشته شده در سه شنبه 90/12/9ساعت 4:32 عصر توسط دبیر هنر نظرات ( ) |

       زندگی کوتاه است و هنر طولانی.(بقراط)

هنر، آفرینش زیبایی است به نیروی دانایی 

هنر، کوششی است برای ایجاد زیبایی و عالم ایده آل

هنر، نوعی شهود خداست در ظهور جمال

هنر، گل زندگی است و هنرمند دوستدار واقعی بشر

هنر دعوتی است به سوی سعادت

هنر، تشبیهی از جهان است که ما از آن لذت می بریم

در تاریخ فرهنگ و هنر انسانی، معنای هنر با نوعی الهام و اشراق  همراه بوده است

 که گاهی عقل و ادراک انسانی از درک سرّ آن عاجز است. این موضوع نمایان گر

این نکته است که هنر بیشتر با جان پاک هنرمند

و یا سبک بیان او پیوند دارد، نه با صورت های ذهنی و خیالی وی.


نوشته شده در دوشنبه 90/10/26ساعت 1:31 عصر توسط دبیر هنر نظرات ( ) |

هنر49

نقاشی با کتاب

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش باغبادران

مدرسه راهنمایی شبانه روزی نمونه دولتی گلستان باغبادران

 


نوشته شده در دوشنبه 90/10/26ساعت 1:12 عصر توسط دبیر هنر نظرات ( ) |

 

تاریجچه ی خط نسطعلیق

خط نستعلیقیکی از شیوه‌های نگارش

خط در خوشنویسی اسلامی است. این خط در ایران شکل گرفت و بیشتر هم در ایران رواج دارد و خوشنویسان ایرانی بیشتر با این خط به هنرنمایی می‌پردازند. خط نستعلیق معرف روح و فرهنگ ایرانی است و از آن در نوشتن متن‌های ادبی و غیرمذهبی فارسی، اردو و به ندرت عربی استفاده می‌شود.

 

نستعلیقیکی از شیوه‌های نگارش

خط در خوشنویسی اسلامی است. این خط در ایران شکل گرفت و بیشتر هم در ایران رواج دارد و خوشنویسان ایرانی بیشتر با این خط به هنرنمایی می‌پردازند. خط نستعلیق معرف روح و فرهنگ ایرانی است و از آن در نوشتن متن‌های ادبی و غیرمذهبی فارسی، اردو و به ندرت عربی استفاده می‌شود.

 

خط نستعلیق نشانه‌ای بارز از طبع و سلیقه زیبایی شناختی ایرانیان است و بی‌شک زیباترین و ظریف‌ترین خط در میان خطوط اسلامی است تا جایی که آن را به‌حق «عروس خطوط اسلامی» لقب داده‌اند.

 

اگر چه میر علی تبریزی(درگذشت 850 ه‍.ق) را واضع این خط معرفی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد که خط نستعلیق پیش از او نیز وجود داشته و میرعلی تبریزی در سده نهم هجری برای اولین بار خط نستعلیق را را تحت قاعده و قوانین خوشنویسی درآورده است و به حدی رسانده که به‌صورت خطی مستقل و قابل رقابت با خطوط ششگانهدرآید.

در سده یازدهم هجری میر عمادمشهورترین خوشنویس ایرانی این شیوه از خوشنویسی را به تکامل رساند و در اوج ظرافت و زیبایی قطعاتی ماندگار نوشت. در روند تاریخی خط نستعلیق به دربار گورکانیان هندو کاتبان امپراتوری عثمانینیز راه یافت که به ویژه در هندوستانآثار ارزنده‌ای از این خط پدید آمد. پس از دوره‌ای از رکود، خط نستعلیق در اوایل دوران قاجارجان تازه‌ای یافت و در اواخر این دوران تحت تاثیر صنعت نوظهور چاپ سنگیتحولی جدید را تجربه کرد. هم‌اکنون خط نستعلیق توسط اساتید قابلی با مهارت و هنرمندی تمام نوشته می‌شود و بیش از پیش ارزش هنری یافته است.

نام‌گذاری

اغلب محققان بر این باورند که این خط از درآمیختن دو خط نسخ و تعلیق به ‌وجود آمد که «نسخ تعلیق» نامیده شد و بعدها به جهت کثرت استفاده به نام «نستعلیق» شهرت یافت. در کشورهای عربی این خط را «الخط الفارسی» یا گاهی به اشتباه «تعلیق» می نامند. خوشنویسان از دیرباز نستعلیق را به‌سبب زیبایی و ظرافت «عروس خطوط اسلامی» نامیده‌اند.

 

ویژگی‌ها

در ساختار دستوری زبان فارسی، که هند و اروپایی است، بر خلاف عربی که ریشه سامی دارد، انتهای بسیاری از الفاظ و اسامی نیاز به یکی از حروف نهایی مدور دارد.خط نستعلیق دارای ظرافت‌ها و گردش‌های لطیفی در حرکت‌ها و شکل حروف است تا حدی که روحیه و ذوق هنری ایرانیان را به بهترین نحو به نمایش می‌گذارد. به نظر می‌رسد در شکل‌گیری نستعلیق خطوط مورد استفاده در ایران پیش از اسلام نظیر خط پهلوی مورد توجه بوده‌اند.

در نستعلیق، زیبایی و تناسب، هماهنگی و استواری در حد کمال به هم آمیخته‌است. دوایر این خط بسیار زیاد است و عمده حرکات حروف و اجزاء آن بر اساس منحنی‌ها استوار است تا جایی که خطوط مستقیم و صاف بسیار نادر و تقریباً هیج است. این شیوه از خوشنویسی، فاقد علایم زیر و زبر و پیش است، هرچند در هنگام ضرورت می‌توان از علائم کوچکی بهره برد. نستعلیق برای نگارش حروف ویژه الفبای فارسیمانند «پ»، «چ»، «گ» و «ژ» تناسب کامل دارد و به‌خوبی سه نقطه این حروف در ترکیب‌بندی آن جا می‌افتد.

آرتور پوپهنرشناس و ایرانشناس مشهور معتقد است که نسخ خطی کامل و متعادل است و تعلیق خطی تاثیرگذار و حاکم. با ترکیب ویژه‌گی‌های این دو خط، نستعلیق که بسیار نوازشگر، شیک، آرام و ملایم است، به‌وجود آمده‌است. این نوع خط که ایرانی‌ها آن را ترویج داده‌اند تصویری عالی از تمدن و جهان‌دیدگی را به نمایش می‌گذارد.

کاربرد

بیشترین کاربرد نستعلیق در نگارش کتب عادی، ادبی و متن‌های غیر مذهبی است. از ابتدای پیدایش تا کنون به ندرت متن‌های عربی نظیر قرآناحادیثیا ادعیهبا این خط نوشته شده و اغلب دیوان شعرا و کتاب‌های ادبی با این خط نگارش یافته است. گویا روح نرم و سیال نستعلیق با لطافت ادبیات شیرین فارسی تاثیر متقابلی برهم دارند. تنها سه نسخه شناخته شده قدیمی در سراسر جهان از قرآن به‌خط نستعلیق وجود دارد، هرچند ممکن است برخی از ادعیه و مناجات را به نستعلیق پیدا کرد.

تاریخچه

خط نستعلیق دومین خط خاص ایرانیان می‌باشد که پس از خط تعلیقدر در اواخر سده هشتم و اوایل سده نهم هجری یعنی در عهد تیموریپا به عرصه وجود گذاشت. ابداع خط نستعلیق را به میر علی تبریزی(درگذشت 850

ادامه مطلب...

نوشته شده در شنبه 90/10/17ساعت 10:16 عصر توسط دبیر هنر نظرات ( ) |

هنر4

تابلو با استفاده از کاغذ

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

اداره آموزش و پرورش باغبادران

 

مدرسه راهنمایی شبانه روزی نمونه دولتی گلستان باغبادران

 


نوشته شده در سه شنبه 90/10/6ساعت 9:26 عصر توسط دبیر هنر نظرات ( ) |

   1   2      >


قالب جدید وبلاگ پیچک دات نت